Tag Arkiv: SYSAV

EU-kommissionen: Sydskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget SYSAV, som ägs av fjorton sydskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

Konkurrenskommissionen anmäler Tomelilla och Simrishamn till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Tomelilla och Simrishamns kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag SYSAV. Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlingsdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen har också funnit att kommunernas köp strider mot den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU). Någon rättelse har emellertid inte skett.

Olagligt sopavtal värt minst 20 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, kritik mot ett så kallat samarbetsavtal mellan de kommunalägda bolagen SYSAV och MERAB. Avtalet som tecknades 2003 förlängs automatiskt vart tredje år. …

Kommunalt avtal värt 20 miljoner olagligt

De kommunala renhållningsbolagen MERAB och SYSAV kritiseras för   att ha ingått ett så kallat samarbetsavtal av Konkurrenskommissionen, en   oberoende expertgrupp vid  tankesmedjan   Den Nya Välfärden. Enligt avtalet …