Tag Arkiv: KKO 2003-050

Kommunala bolag gör miljoninköp i strid mot lag

Kommunal Datateknik i Köping AB har sedan 1995 köpt datorer för betydande belopp utan att göra upphandlingar i konkurrens. I maj 2003 övergick dataverksamheten till det tillika kommunala Köpings KabelTV. …