JO riktar allvarlig kritik mot Övertorneå kommun

JO riktar i ett beslut allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Övertorneå Kommun. Trots rättsliga hinder har kommunen verkställt ett beslut av kommunfullmäktige innan det vunnit laga kraft. Dessutom har kommunen underlåtit att verka för att frågan om rättelse underställdes fullmäktige efter det att beslutet upphävts.

– Försäljningen var felaktigt utförd och det var uppenbart att Övertorneå kommun bröt mot lagen i och med försäljningen av Simhallen i Svanstein för en krona, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är allvarligt att kommuner säljer allmän egendom utan att iaktta de lagar som finns på området. Jag hoppas att lagstiftaren inför sanktioner för den här typen av försäljningar som snedvrider konkurrensen, säger Micha Velasco.