Helsingborgs skyltavtal strider mot lag

Helsingborgs kommuns har tecknat ett 15 årigt avtal direkt med JCDecaux om infor­mationstavlor, gatutoaletter och papperskorgar m.m. Avtalet strider mot lag eftersom konkurrerande företag aldrig har givits möjlighet att vara med och lämna anbud.

– Kommunen har en skyldighet att infordra anbud vid den här typen av avtal även om Kommunen inte betalar några pengar till JCDecaux. Ersättningen består istället av en rätt för företaget att utnyttja de kommunala informationstavlorna och pappers­korgarna m.m. i kommersiellt syfte. Kommunen skulle därför ha annonserat upphandlingen så att även andra reklamföretag hade kunnat delta i anbudsgivningen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrens­kommissionen.

– Den här sortens av direkttilldelning av kommersiella rättigheter till annonsering på kommunal mark ska rätteligen utsättas för konkurrens. Om flera företag hade lämnat anbud är det möjligt att något av dessa blivit förmånligare. Detta framstår som särskilt angeläget när avtalsförhållandet ska löpa under en så lång tid som minst 15 år, säger Inger Ridderstrand  Linderoth.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-018 JCDecaux