Helsingborgs kommun sätter konkurrensen ur spel

Helsingborgs kommun har flera idrottshallar, skolor och dylikt som hyrs ut för olika ändamål. Men när Mäss-Card AB ville arrangera en antikmässa i kommunens lokaler blev det nej, trots att lämpliga lokaler var lediga. Orsaken var att kommunen ville skydda en annan mässa för konkurrens. Helsingborg får nu kritik från Företagarombudsmannen för sitt agerande.

– Kommunens tolkning av avtalet sätter konkurrensen ur spel. Kommunen bör inte ge vissa företag konkurrensfördelar framför andra. Det skapar ett dåligt näringsklimat i kommunen. Kommunen bör därför snarast med sina jurister se över frågan och i framtiden undvika avtal av ovanstående karaktär, hävdar Företagarombudsmannen.

Företagarombudsmannen är en privat grupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Företagarombudsmannen granskar konkreta fall där företagares verksamhet försvåras på grund av orimliga lagar eller orimlig myndighetsutövning. Företagarombudsmannen har i ett avgörande granskat fallet.

Antikmässan i Helsingborg startades 1962 av Helsingborgs kommun. Mässan kom med tiden att få stort genomslag och bli en emotsedd händelse i slutet av varje sommar. Vid slutet av sjuttiotalet togs mässan över av ett privat bolag. Nuvarande ägare har arrangerat Antikmässan i Helsingborg sedan 2001.

Mäss-Card AB arrangerar antikmässor på olika orter i Sverige, bland annat i Helsingborg i Folket park. Men lokalen är dyr och ligger inte så centralt som arrangören skulle vilja. Därför tog Mäss-Card AB kontakt med Helsingborgs kommun för att hyra en annan lokal. Men Helsingborg vill inte hyra ut lokaler till Mäss-Card AB eftersom kommunen redan har ett avtal med en annan antikmässarrangör. Detta har Företagarombudsmannen kritiserat i ett avgörande.

 

Läs utredningen här: FO 03-010