Helsingborgs kommun frångick lagen vid köpet av datasystem

När Helsingborgs kommun köpte datasystemet Unicum påstod kommunen att de antog det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Till följd av taktisk prissättning i kombination med att kommunen frångick sina egna krav var det antagna anbudet inte alls det billigaste och skulle aldrig ha antagits. Trots detta har kommunen förlängt avtalsförhållandet i ytterligare en period.

– När kommunen skulle köpa ett webb-baserat datasystem för kommunikation mellan föräldrar, elever och lärare i grundskolan angavs ett villkor i förfrågningsunderlaget om fast pris med möjlighet till indexuppräkning vid eventuell förlängning. Trots detta prövade och antog kommunen ett anbud som i praktiken innebar ett lockpris, och som skulle komma att höjas kraftigt (c:a 183 procent) vid förlängning av avtalet efter drygt tre år. – Detta strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Det antagna anbudet skulle rätteligen ha förkastats och kommunen valt en billigare lösning, säger ???, ??? Konkurrenskommissionen.

– Den här typen av upphandlingsbeteenden utgör osund strategisk anbudsgivning som sätter konkurrensen ur spel, eftersom de anbudspriser som jämförs med varandra är något helt annat än vad den faktiska kostnaden för varan eller tjänsten sedan blir. Härigenom är förutsättningarna för anbudsgivningen inte lik­vär­dig samtidigt som syftet med offentlig upphandling motverkas. Kommunen borde i vart fall inte ytter­ligare förlänga avtalsförhållandet om Unicum och säger ???.

 

Läs utredningen här: KKO 12-023