Frivilliga flygkåren slår ut marknaden för flygföretagare

Frivilliga flygkåren (FFK) är en frivilligorganisation inom totalförsvaret, ungefär som hemvärnet. Hälften av sina intäkter, cirka sex miljoner kronor, får kåren från staten. Den andra halvan är intäkter från flygningar kåren tar betalt för. Genom de statliga bidragen får flygkåren otillbörliga konkurrensfördelar gentemot vanliga flygbolag, eftersom de bland annat kan flyga med gratis piloter. Nu får Frivilliga flygkåren kritik från Företagarombudsmannen, ett initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden, som menar att den snedvrider konkurrensen på flygmarknaden.

– Det är orimligt att Frivilliga flygkåren säljer flygningar på den privata marknaden. Den har en otillbörlig konkurrensfördel genom statliga subventioner i miljonklassen. På samma sätt som det vore fel att hemvärnet sålde bevakningstjänster är det fel att flygkåren säljer uppdragsflygningar, säger Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

– Staten bör inför varje bidragsärende utreda och redovisa hur man ska undvika att konkurrensen på den privata marknaden skadas eller helt sätts ur spel, säger Monica Werenfels Röttorp. Det finns alternativ som inte skulle snedvrida marknaden.

 

Läs utredningen här: FO 03-009