Tag Arkiv: FFK

Frivilliga flygkåren slår ut marknaden för flygföretagare

Frivilliga flygkåren (FFK) är en frivilligorganisation inom totalförsvaret, ungefär som hemvärnet. Hälften av sina intäkter, cirka sex miljoner kronor, får kåren från staten. Den andra halvan är intäkter från flygningar …