Tag Arkiv: KKO 2002-069

Förtroendet för Karlshamns kommuns upphandlingar ifrågasätts

Det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder AB (KABO) har återigen gjort fel i en upphandling av tjänster för fastighetsservice. Konkurrenskommissionen har tidigare vid två tillfällen (åren 2001 och 2002) kritiserat KABO:s upphandlingar. …