Fel taxibolag vann olaglig miljöupphandling

Fel taxibolag vann upphandlingen när Stockholms stad ändrade värderingsmodell under pågående upphandling. Det menar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. I våras genomförde Stockholms stad en upphandling av taxitransporter, och krav ställdes bland annat på miljöbilar. När kommunen vid en andra värderingsomgång, ändrade poängsättningen på ett sätt som prioriterade taxibolag som redan hade befintliga miljöbilar bröt kommunen mot upphandlingslagen. Därmed snedvred kommunen konkurrensen, enligt expertgruppen.

Stockholms stad kan mycket väl ställa krav på miljöbilar när taxitransporter skall upphandlas, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning. Kommunen får emellertid inte ställa krav på att leverantörerna ska ha befintliga miljöbilar redan på anbudsstadiet. I så fall kan exempelvis sittande leverantörer gynnas på sina konkurrenters bekostnad, vilket strider mot den i lag uppställda likabehandlingsprincipen.

Kommunen ska ställa rimliga krav på leverantörer vid offentlig upphandling. Att kräva att ett bolag köpt en speciell sorts bilar redan innan de fått avtalet strider mot upphandlingslagen och mot rättspraxis, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-021