Fel att Uddevalla investerar riskkapital i ITbolag

I september 2003 beslutade kommunfullmäktige i Uddevalla att bilda Microbind Telematics Laboratory AB. Kommunen ska som ägare investera 2 000 000 konor. Syftet med bolaget är att utveckla ”telematik och trådlös kommunikation”. Kommunen kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp av erfarna jurister som på initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden granskar konkurrensfrågor. Att investera och driva ITbolag är inte en kommunal angelägenhet, och eftersom företaget avser att bedriva verksamhet främst utanför kommunen kommer detta dessutom att strida mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen.

– En kommun ska inte agera som riskkapitalist och investera skattepengar i ITbolag eller andra experimentella projekt. Uttaxerade skattepengar ska istället användas till kommunal kärnverksamhet. Kommunens agerande snedvrider konkurrensen, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen har i ett avgörande granskat Uddevallas beslut att starta ITbolaget Microbind Telematics Laboratory AB. Kommissionen kritiserar kommunen, dels för att beslutet strider mot förbudet mot spekulativ kommunal verksamhet i kommunallagen, dels för att beslutet kan strida mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Kommunens agerande snedvrider konkurrensen på marknaden.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-034