Tag Arkiv: KKO 2003-034

Fel att Uddevalla investerar riskkapital i ITbolag

I september 2003 beslutade kommunfullmäktige i Uddevalla att bilda Microbind Telematics Laboratory AB. Kommunen ska som ägare investera 2 000 000 konor. Syftet med bolaget är att utveckla ”telematik och …