EU-kommissionen granskar Toppfrysaffären

Vänersborgs kommun köpte en fastighet för 17 miljoner kronor i februari 2008 för att sedan sälja den vidare för 8 miljoner kronor ett halvår senare. En förlust med nio miljoner kronor för kommunen. Företagarombudsmannen anmälde försäljningen till EU-kommissionen som nu formellt granskar affären som otillåtet statsstöd.

– Om staten säljer offentlig egendom under dess reella värde får köparen en otillbörlig fördel, eftersom han erhåller skattebetalarnas egendom till underpris. Det snedvrider konkurrensen eftersom andra företag måste betala fullt marknadspris för sina fastigheter, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken.

– Företagarombudsmannen har satt strålkastarna på den här typen av affärer och det är bra att Toppfrysfallet nu tas upp av kommissionen. Det visar att EU värnar om företagarklimatet och effektiv konkurrens. Vi anmälde det här till EU eftersom de svenska lagarna är otillräckliga. Vi hoppas att vår anmälan i förlängningen leder till ett bättre företagarklimat, ökad konkurrens och minskad korruption, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.