Den Nya Välfärdens tidning är här!

Tidningen speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell.
Du kan bland annat läsa följande:

Hur ska man kunna förstå invandringsopinionen?
Opinionen som anser att invandringen är för stor har ökat från 47 procent år 2010 till 59 procent i år. Svenskarnas attityder gentemot samtidens största fråga är komplicerad. Hur ligger det till egentligen? Demoskops opinionschef Peter Santesson förklarar.

Den Nya Välfärden försvarade öppenheten:
Journalisten Berit Önell tvingades bort från sitt arbete på tidningen Norra Skåne. Hon ansågs alltför kritisk mot kommunen. Den Nya Välfärdens jurist tog hennes begäran om att få kommunens mejl utlämnade till Högsta Förvaltningsdomstolen – och vann.

Kolumnister:
Thomas Gür, Olle Wästberg, Paulina Neuding, Peter Santesson, Renate Larssen och Pär Ström reflekterar över aktuella samhällsproblem.

Det Goda Samhället – Här skapas samtidens självförståelse:
Den Nya Välfärdens opinionssajt www.detgodasamhallet.com har nu en halv miljon läsningar per månad. Skribenterna Nils Lundgren, Merit Wager, Bitte Assarmo och Helena Edlund berättar varför det är viktigt med en blogg som uppmuntrar till en öppen debatt.

Dessutom:
Patrik Engellau skriver om hur vi ska värna vår framtid, Konkurrenskommissionen granskar kommuners lagöverträdelser och spännande intervjuer med företagare.

Tidningen kan du läsa på skärmen här.

Tidningen finns även som PDF här.

Trevlig läsning!