Vi står inför en samhällskollaps! Sverige behöver räddasSodelovanje_Slovenske_vojske_pri_podpori_Policije_-_fotoreportaža_Rigonce,_Dobova,_Brežice_11

Våra krav har gett resultat. Regeringen har lyssnat och infört gränskontroller och transportöransvar. Men det finns mer att göra.
Företagarombudsmannen anser att Sverige ska avvisa asylsökande som passerat andra EU-länder på vägen hit.
Det är dags för en hållbar migrationspolitik!

För att finansiera västvärldens mest generösa invandringspolitik kommer staten, kommuner och landsting att behöva chockhöja skatterna och låna pengar.

– Boendeplatserna är sedan länge slut. Även om trycket minskat sedan rekordnivåerna i höstas så skriver Migrationsverket för närvarande in hundratals asylsökande i veckan. Utöver detta antal tillkommer anhöriginvandringen. Det är oerhört svårt att skala upp samhällsfunktionerna för att klara detta.

– Sverige har redan idag EU:s största sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda. Utanförskapet riskerar att växa kraftigt de närmaste åren.
De ekonomiska och sociala kostnaderna kommer att bli enorma.

– För att finansiera den kostsamma invandringen höjer regeringen skatterna, vilket ytterligare försämrar svenska företagares möjligheter att anställa. Regeringen har meddelat att vi kommer behöva låna pengar för att finansiera mottagandet.

Sveriges Kommuner och Landsting har meddelat att utgifterna kommer öka med minst 270 miljarder fram till 2019. Därför behöver skatterna höjas med två kronor per hundralapp. Det motsvarar de senaste 33 årens skattehöjningar på bara fyra år. För en vanlig löntagare innebär detta en skattehöjning på över 7 000 kronor per år. Dessa beräkningar är i underkant då prognoserna skrivits upp sedan rapporten publicerades.

Sverige behöver riktiga, effektiva gränskontroller nu!
– I årtionden har Sverige tagit ett större ansvar för världens flyktingar än något annat land i västvärlden. Vi tar emot fler asylsökande än vad Danmark, Norge och Finland tar emot sammantaget. Vi behöver nu en paus för att kunna åtgärda västvärldens största glapp i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

– Om vi inte lyckas få ner antalet asylansökningar kan vi tvingas höja skatterna till en nivå som fullständigt urholkar vår konkurrenskraft, driver våra företag utomlands eller försätter dem i konkurs. Och då finns det ingen välfärd kvar att fördela till någon, någonstans.

–  EU:s medlemsländer ska inte förvänta sig att Sverige fortsätter att vara slutdestinationen för en stor andel av migranterna. Sverige är en nationalstat och får bestämma hur många och vem som släpps in. Det är dags att utnyttja den möjligheten.

– ”Vi ska ta emot enligt de konventioner vi är bundna av” sa Stefan Löfven nyligen. Han och andra politiker har länge påstått att vi inte kan eller får kontrollera hur många vi tar in eftersom vi är bundna av konventioner. Men konventioner och avtal behöver ses över när omständigheterna ändras och situationen blir ohållbar.

– Sverige kan bevisligen påverka politiken i andra EU-länder. Sverige införde ett transportöransvar den fjärde januari. Kontrollerna vid tågstationer, bussar och färjor stoppar migranter som inte visar upp ID-handlingar. Endast tolv timmar senare införde Danmark stickprovskontroller vid tyska gränsen.

Vi räddar flest liv genom hjälp i konflikternas närområde
– I budgeten för 2016 skulle Migrationsverket få 31 miljarder kronor för att hantera flyktingmottagningen. Det räckte inte. Nu vill Migrationsverket få ytterligare 28,4 miljarder kronor för att klara mottagningen i år.

–  Om syftet är att rädda liv så gör pengarna störst nytta i konflikternas närområde. Med enbart Migrationsverkets totala anslag hade Sverige helt på egen hand kunnat finansiera FN:s flyktingorgan UNHCR, med ansvar för över 15,9 miljoner flyktingar i konflikternas närområden.

Våra krav
– Vi kräver att regeringen och riksdagen omedelbart ser till att få migrationen och de kostnader som den medför under kontroll.
De åtgärder som genomförts är bra, men otillräckliga. Det är dags att införa transportöransvar även för rederier som trafikerar Sverige.

– Asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder bör avvisas och hänvisas till att söka asyl i det land de anlände ifrån. Detta skulle tvinga resten av EU att dela på ansvaret.

– För att hjälpa flyktingar bör vi i första hand rikta resurserna till hjälp i konflikternas närområden. På så sätt räddar vi fler liv till en lägre kostnad.

– Så fort budgetutrymme uppstår ska lättnader i företagens skattebörda prioriteras. Genom sänkta arbetsgivaravgifter ökar möjligheterna för företagen att skapa nya jobb.

Vill du bidra? Kontakta oss.


Företagarombudsmannen är en del av Den Nya Välfärden, en opinionsbildande tanke- och handlingssmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Vi finansieras av runt 18 000 företagare som med sitt stöd hjälper oss att bland annat skapa ett bättre företagarklimat i Sverige.
Vi är partipolitiskt oberoende och alla är välkomna att ta till sig våra idéer. www.dnv.se
Läs även det senaste Företagarkravet, ett brev med underteckningar från våra stödföretagare till statsministern.
Dags att ta kontrollen