Den Nya Välfärdens tidning 2013

2013 års tidning från Den Nya Välfärden hittar du som e-viewer här.

Tidningen speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Du kan bland annat läsa följande:

Är Näringsdepartementet till för företagen?
Näringsdepartementets mål är att Sverige ska bli världens bästa land att verka och driva företag i. Men vår analys visar att departementet har svårt att uppfylla de fagra löftena med verkliga resultat.

Hur vill vi förändra Sverige?
Hanna Wagenius (C), Jonas Eriksson (MP), Sara Skyttedal (KD), Emil Högberg (S) och Li Jansson från Svenskt Näringsliv presenterar sina visioner i ett frispråkigt rundabordssamtal.

Krönikor från kända skribenter
Johan Hakelius, Lotta Gröning, Thomas Gür, Göran Skytte, Peter Santesson, Henry Bronett, Paulina Neuding, Peter Elmlund och Tanja Bergkvist skriver om olika aspekter av företagande.

Bör ämbetsmannaansvaret återinföras?
Hur ska offentliga sektorn tvingas till samma etik och moral som övriga samhället?

Mygel och snedvriden konkurrens i din hemort?
Vi granskar dåliga upphandlingar och olagligt statsstöd ibland annat Skellefteå, Sollentuna, Örnsköldsvik, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Skövde, Borås, Örebro med flera.

Trevlig läsning!