Bromölla kommun köpte industrilokal i strid mot lag

I november 2003 beslutade kommunfullmäktige i Bromölla att med stöd av kommunal borgen genomföra ett köp av en industrilokal för att hyra ut den till ett specifikt företag för etablering i Bromölla. Beslutet kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, som menar att det strider mot kommunallagens bestämmelser.

– Kommuner får inte ge ekonomiskt stöd till en enskild näringsidkare. När Bromölla kommun låter köpa en fastighet för att hyra ut den till ett företag, då är det ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare. Det strider mot kommunallagen, säger G Rune Berggren, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat Bromölla kommuns förvärv av industrifastigheterna Näsum 12:204 och 12:216. Kommissionen pekar på ett antal tidigare rättsfall som visar att beslutet strider mot lag. Det faktum att ett antal arbetstillfällen är hotade utgör alltså inte synnerliga skäl och ger inte kommunen rätt att genomföra affären. Genom att lämna stöd åt ett enskilt företag riskerar kommunen således att snedvrida konkurrensen inom näringslivet. Kommunen riskerar även att ådra skattebetalarna kostnader.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-043