Brandkårens upphandling av klippverktyg olaglig

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av   Stiftelsen Den Nya Välfärden, riktar kritik mot en upphandling av   klippverktyg som brandförsvaret i Falkenberg genomfört. I anbudsunderlaget   fanns så kallade skall-krav som i praktiken uteslöt alla produkter utom en.   Enligt lagen får en upphandling inte utan starka skäl utformas så att bara en   leverantör i praktiken kommer i fråga. I detta fall saknades objektiva skäl   och expertgruppen konstaterar att kommunens agerande stridit mot lag samt   snedvridit konkurrensen på marknaden.
 

– Lagen har utformats för att förhindra diskriminerande särbehandling, för   att värna skattebetalarnas pengar och för att motverka korruption framhåller   expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– I en upphandling i konkurrens ska alla leverantörer kunna konkurrera på   lika villkor. Diskriminering av leverantörer strider mot lagens krav på   affärsmässighet och objektivitet, säger Lennart Palm, ledamot i   Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-010 Falkenberg