Borås renhållning har aldrig upphandlats

Borås stad har utan föregående konkurrensutsättning uppdragit utförandet av den kommunala renhållningen direkt till det egna bolaget Borås Energi och Miljö AB. 

Borås Energi och Miljö AB är ett kommersiellt företag som bedriver huvuddelen av sin verksamhet ute på den öppna marknaden för energiförsäljning av värme och el.

Den omständigheten att staden äger bolaget lämnar inte någon möjlighet att uppdra utförandet av renhållningstjänster direkt till bolaget. Istället ska ett offentligt anbudsförfarande genomföras, vilket staden dock har struntat i.

– Genom att uppdra renhållningsverksamheten direkt till Borås Energi och Miljö AB har staden brutit mot grundläggande EUrättsliga principer om likabehandling, ickediskriminering och insyn. Detta drabbar i slutändan hushållen i Borås som kan få betala onödigt höga avgifter.

– Borås nuvarande renhållningsavgifter är bland de högre i landet, säger PerArne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen KKO 12-036