Tag Arkiv: Borås

Konkurrenskommissionen anmäler Borås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Borås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett öppet anbudsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Borås Energi och Miljö AB i strid med unionsrätten.

Borås renhållning har aldrig upphandlats

Borås stad har utan föregående konkurrensutsättning uppdragit utförandet av den kommunala renhållningen direkt till det egna bolaget Borås Energi och Miljö AB.

Lovvärd tvärvändning av Borås kommun

Borås kommun har engagerat sig i en olaglig underentreprenad av avfallsinsamling i grannkommunen Mark. Detta har uppmärksammats av det privata företaget Ragn-Sells som bland annat informerat Företagarombudsmannen. Under tiden som …