Bondens marknad riskerar hyreshöjning på 350 procent

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat om ett nytt avgiftssystem för upplåtelse av parker, torg med mera. För Bondens egen Marknad på Östermalm innebär det en höjning från 20 000 kronor till 76 000kronor per år. Höjningen är på 350 procent. Nu riktar Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, kritik mot kommunens nya taxa. Så kraftiga taxehöjningar bör inte genomföras över en natt utan bör införas stegvis, annars blir de ohanterliga. Den nya taxan är även väldigt trubbig, det kan kosta lika mycket att ha ett arrangemang en halvdag som fyra dagar.

– Det är inte rimligt att höja hyran för till exempel Bondens egen Marknad med 350 procent på ett bräde, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen. En så kraftig höjning måste genomföras stegvis, så att de berörda får en rimlig möjlighet att hantera hyreshöjningen.

– Den nya taxan får som konsekvens att det kan kosta lika mycket att ha ett torgstånd en halvdag som fyra dagar. Det är givetvis orimligt, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-010