Bodens kommun ville vara travsponsor – bröt mot lagen

Bodens kommun bröt mot lagen när den köpte marknadsföring på den lokala travbanan för närmare 2,6 miljoner kronor utan upphandling. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Kommunen tecknade i juni 2014 avtal direkt med Norra Norrlands Travsällskap om att under fyra år betala 2,6 miljoner kronor för vad som angivits som sponsring. Det innebar att Kommunen köpte tjänster för marknadsföring av sitt egna ”varumärke”. Vidare innebar avtalet att kommunen bl.a. skulle äga rättigheterna till arenanamnet Bodentravet och marknadsföras som travets huvudsponsor.

Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen. Hon riktar skarp kritik mot att Bodens kommun bröt mot bl.a. upphandlingslagens regler och pekar på konsekvenserna av detta.

– Det kan sättas ifråga om kommunala pengar överhuvudtaget ska kunna användas för sponsring. Kommunen är i vart fall enligt lag skyldig att utlysa en offentlig upphandling så att även andra som kan marknadsföra Kommunen och dess ”varumärke” ges möjlighet lämna anbud. Kommunens nu aktuella avtal direkt med travsällskapet innebär en överträdelse av upphandlingslagen och snedvrider konkurrensen. Kom­munen riskerar även att få betala en upphandl­ings­skade­avgift på upp emot 182 000 kr.

Förvaltningsrätten i Luleå har kommit till samma slutsats som konkurrenskommissionen och i dom den 11 december 2014 fastslagit att avtalet är ogiltigt eftersom det inte upphandlats enligt upphandlingslagen.

Läs mer om utredningen KKO 14-022 här