Tag Arkiv: FO 2002-001

Annons- och reklamskatten snedvrider konkurrensen

Lennart Långgren på AB Mora Offset trycker annonsbladet Masen, som utkommer en gång i veckan. Ovanpå annonspriset ska Masens annonsörer betala annons- och reklamskatt på 11 procent. Om annonserna i …