Leksand Vatten bryter mot reglerna för offentlig upphandling

Leksand Vatten AB är ett kommunalt bolag som har tecknat ett uppdragsavtal med Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB) som innebär att DVVAB skall omhänderta hushållsavfall åt Leksand Vatten AB. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har i en utredning konstaterat att avtalet bryter mot reglerna för offentlig upphandling.

– Eftersom själva uppdragsavtalet mellan de båda kommunala bolagen är ett kontrakt som innefattar ekonomiska villkor omfattas det av lagen om offentlig upphandling, säger expertgruppen.

– Att kommunen tecknar avtal direkt med DVVAB innebär inte att bestämmelserna om offentlig upphandling kan åsidosättas. Inte heller innefattas renhållningstjänster av någon ensamrätt som gör att tjänsterna endast kan levereras av DVVAB.  Konkurrensen på området har snedvridits och därigenom försämrat företagarklimatet, säger expertgruppen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-030 Leksand