Tag Arkiv: KKO 07-030

Leksand Vatten bryter mot reglerna för offentlig upphandling

Leksand Vatten AB är ett kommunalt bolag som har tecknat ett uppdragsavtal med Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB) som innebär att DVVAB skall omhänderta hushållsavfall åt Leksand Vatten AB. …