Uddevalla kommun hyr ut kulisser i strid mot lag

Den 1 oktober 2003 beslutade Närings och arbetsmarknadsutskottet i Uddevalla att anslå drygt 800 000 kronor till Nordisk Dekorförråd. Förrådet, som är en del av den kommunala förvaltningen, säljer varor och tjänster till filmindustrin i Västsverige och Norge. Kommunen engagemang i dekorförrådet kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp bestående av erfarna jurister som menar att det strider mot kommunallagens bestämmelser.

– En kommun ska inte tillhandahålla kulisser och filmrekvisita. Genom dekorförrådet bryter Uddevalla kommun på ett flagrant sätt mot den allmänna kommunala kompetensen i kommunallagen. Kommunen försvarar dekormåleriet med att kommunallagen i vissa fall ger kommuner utökade befogenheter. Det är fel, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Nordisk Dekorförråd. Kommissionen pekar på att verksamheten står i direkt strid mot flera bestämmelser i kommunallagen. Genom att bege sig ut på den öppna markanden och bedriva näringsverksamhet riskerar kommunen att snedvrida konkurrensen inom näringslivet.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-045