120 000 i böter för en missad blankett

Företaget Nikko Sverige AB i Upplands Väsby, norr om Stockholm, har fått en miljösanktionsavgift på 120 000 kr. Bolaget säljer egenproducerade radiobilar och har anmält sig till tre olika register för att på ett lagenligt sätt ta hand om elektriskt och elektroniskt avfall. Nikko har rapporterat de aktuella uppgifterna till El-kretsen, den organisation som organiserar insamling och återvinning av el-produkter. El-kretsen i sin tur rapporterar resultaten till Naturvårdsverket. Företagarombudsmannen, en del av Den Nya Välfärden anser att avgiften är orimlig och inte borde ha påförts företaget.

– Naturvårdsverkets får in uppgifter från El-kretsens medlemmar. Nikko har inte uppsåtligen försökt undvika kostnader för sitt producentansvar och har haft anledning att anta att uppgifterna kommit in till Naturvårdsverket, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– I Sverige finns det 1 200 lagar, 2 200 förordningar och ca 8 100 myndighetsföreskrifter. Det är omöjligt att känna till alla dessa. Mot bakgrund av den eventuella förseelse som kan läggas företaget till last är den av sådan ”bagatellartad” karaktär att det är oskäligt att påföra företaget miljösanktionsavgift, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: FO 2007-007