Tag Arkiv: sjuklön

Företagarkravet: Avskaffa företagens sjuklöneansvar

Företagens ansvar för sjuklön sänker inte sjuktalen. Istället leder sjuklöneansvaret till att företagens benägenhet att anställa minskar i en tid då coronapandemin lett till arbetslöshetsnivåer som Sverige inte upplevt sedan 90-talet. Det är dags att avskaffa företagens sjuklöneansvar.

Månadens företagarkrav: Slopa sjuklöneansvaret

Små företag har låga sjuktal eftersom de tar hand om sina anställda. Ändå tvingas företagare betala sjuklön när en anställd skadar sig på fritiden. Detta är orättvist. Vi kräver att sjuklöneansvaret slopas för företag med upp till tio anställda.

Moderaterna behöver ge besked i sjuklönefrågan

Nu har Folkpartiet gett besked i sjuklönefrågan  och ställt sig bakom samma linje som Socialdemokraterna och Centern, nämligen att företagens ansvar för andra sjuklöneveckan bör avskaffas. Beslutet gick emot partistyrelsens linje …