Tag Arkiv: mårten hytner

Kommunala bolag – laglöst land

Rapporten pekar på att ett antal svenska kommuner nästan på ett medvetet sätt ingår olagliga avtal. Genom att bolagisera verksamheter undviker kommunpolitiker insyn och kontroll. Endast ett fåtal bolag följer …