Anmälan om fördragsbrott av Sverige till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2013, att tillsammans med andra anmälare anhängiggöra ett klagomålsärende hos EU-kommissionen om vissa fall av bristande kommunal upphandling av renhållningskontrakt. I klagomålsärendet biträds anmälarna av Konkurrenskommissionens föredragande, chefjuristen Pär Cronhult.

Läs mer om anmälan här

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR), samt Per Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket. I beslutet om anmälan till EU-kommissionen deltog inte Per Eklund och Christer Fallenius.

Mer information om Konkurrenskommissionen finner ni här.