Förvånande dåliga lösningar

I en debattartikel i Dagens Nyheter argumenterar den fackliga tankesmedjan Katalys för högre skatter som ett sätt att ”häva utanförskapet, öka jämlikheten och förbättra välfärden i en tid när allt färre ska försörja allt fler”. Katalys poängterar att vi idag har ett lapptäcke av olika undantag, vilket undergräver skattereformen från 90-talet. Där har de helt rätt. Men sedan spårar artikeln ur och börjar argumentera för ett högre totalt skattetryck för att kunna finansiera välfärden i framtiden.

Problemet med ett högre skattetryck är att det är bevisat att det minskar incitamenten för att arbeta, anställa och expandera, dvs det vi ofta kallar ”tillväxt”. Och utan tillväxt kan vi inte heller få resurserna att finansiera en kostsammare välfärdsstat. Alternativet till tillväxt blir att vi får fördela allt mindre till allt fler i ett nollsummespel. Så enkelt är det.

För att kunna möta framtidens utmaningar bör vi försöka öka incitamenten som skapar arbetstillfällen och tillväxt. I åratal har Den Nya Välfärden argumenterat för bland annat lägre arbetsgivaravgifter och ett minskat sjuklöneansvar, reformer som skulle skapa tillväxten som säkrar framtidens välfärd. Och göra detta med en betydligt större frihet för både arbetstagare och arbetsgivare.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se