Tag Arkiv: sjukvård

HSF-modellen

Den Nya Välfärden presenterar ett nytt sjukvårdssystem. Systemet bygger på tre grundläggande krav: för det första valfrihet och patientmakt, för det andra kvalitet, för det tredje kostnadseffektivitet. Förslaget kallas för …