Ett bra förslag från de rödgröna

Regeringen gör inte rätt särskilt ofta – men ibland händer det. En kylig dag i februari meddelade regeringen att man avsåg att skärpa reglerna för nystartsjobb, med start 1 april.
De nya reglerna innebär ett tak på 22 000 kronor i månaden för den bidragsgrundande lönekostnaden vid nystartsjobb. Oavsett om en anställd har en lön som är högre än 22 000 kr är det detta belopp som ska läggas till grund för beräkningen av stödets storlek. Tidigare har det inte funnits något tak, vilket resulterat i att vissa företag fått subventioner för löner på över 50 000 kr i månaden. Dessa arbetstagare kan knappast anses stå långt från arbetsmarknaden…

Om man har varit arbetslös en längre tid eller är ny i Sverige kan man få nystartsjobb. Det innebär att arbetsgivaren får ersättning för upp till 63 procent av den anställdes lön. Bidraget infördes av den borgerliga regeringen år 2007 och har sedan dess utnyttjats för att bland annat snedvrida konkurrensen och bidragsfuska. Som Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden tidigare uppmärksammat så är taxibranschen extra utsatt. I Den Nya Välfärdens tidning år 2013 skrev vi om att var tionde taxiförare hade en subventionerad anställning. Nu har Ekot på Sveriges radio bett Arbetsförmedlingen granska branschen. Sedan 2007 har 10 479 nya förare fått stödet. Detta kan jämföras med att det fanns totalt knappt 16 500 taxibilar i Sverige förra året.
Flera åkerier bygger hela sin verksamhet på nystartsbidrag. Konkurrensen snedvrids och åkare som inte utnyttjar bidragen får allt svårare att konkurrera.

De åkare som inte utnyttjar bidragen betalar full lön och hela arbetsgivaravgiften. Dessa åkare subventionerar alltså konkurrenterna som väljer att utnyttja subventioner. Det måste sticka i ögonen….

Enligt Dagens Nyheter avstår runt hälften av alla städföretag från att delta i offentliga upphandlingar eftersom de inte kan konkurrera med bolag som dumpar timpriserna med hjälp av bidragsanställda. Med andra ord vinner skattesubventionerade företag kontrakt som sedan ska betalas med skattepengar.

Alliansen var oerhört naiva när de beslöt att så gott som alla arbetslösa skulle bli berättigade till subventioner. Tidigare var tanken att människor som hade funktionshinder eller av någon annan anledning hade nedsatt arbetsförmåga skulle bli anställningsbara med hjälp av ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Alliansen ändrade spelplanen drastiskt. För inte nog med att konkurrensen i hela branscher snedvreds, det öppnade också upp för ett enormt fusk. Det satsas runt 20 miljarder varje år på olika former av anställningsstöd. Med mycket bristfällig uppföljning av resultat och av riktigheten i de beviljade fallen. Det är inte särskilt konstigt att vargarna flockas när arbetsmarknadspolitiken ter sig så pass fåraktig.

Arbetsmarknadspolitiken har ett problem i att de människor som står långt från arbetsmarknaden bara blir fler och fler. Med allt fler ungdomar som inte har fullständiga betyg och västvärldens största invandring per capita av lågutbildad arbetskraft famlar politikerna efter lösningar. Att politikerna saknar lösningar för att få asylinvandrare i arbete har vi skrivit om tidigare.  Valet för politikerna står mellan pest och kolera. Ska vi ha en stor mottagning av arbetskraft som inte är anställningsbar kan vi antingen välja ”bidragslinjen” eller ”arbetslinjen”.

Bidragslinjen innebär att vi förutsätter att majoriteten av asylinvandrarna helt enkelt inte kommer att få ett jobb och därför kommer hamna i bidragsberoende och utanförskap. Arbetslinjen har inneburit att vi försöker att subventionera in dem på arbetsmarknaden och därmed snedvrider konkurrensen och öppnar för bidragsfusk. Då riskerar vi att slå ut de företag som inte utnyttjar bidragen.

Vi har hamnat i en situation som inte går att lösa med varken arbetsmarknadspolitik eller bidragslinje. De som förespråkar att Sverige även fortsatt ska ha västvärldens största invandring av lågutbildad arbetskraft måste förklara hur detta ska gå till. Ska vi öka antalet bidragstagare med tiotusentals människor per år eller ska vi slå ut alla icke-subventionerade företag? Det finns antagligen ett skäl till att förklaringen uteblivit…
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se