Tag Arkiv: Ulf Brunfelter

En ny grundlag

Författare: Ulf Brunfelter, Patrik Engellau, Gunnar Hökmark, Gustaf Petrén, Mats Svegfors och Carl-Johan Westholm. Utredningen innehåller ett förslag till ny grundlag som syftar till att öka medborgarnas medverkan i det …

En marknad för bostäder åt alla

Författare: Knut Andersson, G Rune Berggren, Ulf Brunfelter, Kurt Månsson och Henry Tham Bostadsbrist och bostadsköer är resultatet av att den svenska bostadspolitiken har lidit skeppsbrott. I utredningen visas på …