Anmälningsbenägenheten håller inte längre

”Vi har fyra våldtäkter per 100 000 kvinnor, medan Sverige har mer än 130. ”
Detta sa den indiska kvinnoministern till svenska reportrar i ett besök häromveckan. Citatet förefaller vara menat att nyansera den dåliga bilden av Indien som ett land där våldtäkter sker lite varstans utan påföljder för gärningsmännen. En intressant iakttagelse är att media i Sverige inte kommenterade citatet från ministern. Är det verkligen så att Sverige har ovanligt många våldtäkter jämfört med andra länder?

Det enkla svaret är ”ja”, även om just siffran 130 av 100 000 inte har någon källa. Siffran ligger snarare på dryga hälften, även det enormt högt i ett internationellt perspektiv. Antagligen har ministern räknat ihop sexuellt ofredande och våldtäkt.

Anledningen till att antalet våldtäkter i Sverige växt så starkt varierar beroende på vem man frågar. Enligt BRÅ beror det dels på att våldtäkt som juridiskt begrepp sedan 2005 även omfattar utnyttjande i utsatt tillstånd. Varför ”annat sexuellt ofredande” också följt samma kurva som våldtäkterna förklaras inte av rådet, se grafen nedan.

Statistik BRÅ

Den vanligaste förklaringen till att brottsligheten växer i Sverige beror enligt BRÅ på att anmälningsbenägenheten är så stor. För att styrka sin tes använder de sig utan den Nationella TrygghetsUndersökningen (NTU). Där får cirka 12 000 personer svara på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till Polisen. BRÅ jämför statistiken från NTU med polisanmälningarna och drar sedan slutsatser om hur anmälningsbenägna svenskarna är. Slutsatsen från BRÅ:s sida är nästan alltid att den ökade brottsligheten beror på en ökad anmälningsbenägenhet. Så lägligt…

Någonstans måste vi ändå sansa oss och inse att det här är ett betydligt större problem än politikerna vill ge sken av. För hur vi än vrider och vänder på det så anmäls det 1395 procent fler våldtäkter i dag än det gjorde 1975. Och det är inte bara våldtäktsfallen som växer. Under 1996 sattes 219 bilar i brand. År 2013 var det 1372. Sverige är i särklass världsledande när det kommer till skolbränder, något som beräknas kosta minst en halv miljard om året. Brandkåren vågar inte åka ut till vissa områden utan skydd av polis. Och polisen vågar knappt åka in i dessa områden själva. Inte heller brevbärarna. Den enda anledningen till att antalet mord inte ökat lika snabbt är för att en bättre medicinteknik gjort att vi kan rädda livet på människor som för 30 år sedan hade dött av sina skottskador. För någon brist på skjutningar med uppsåt att döda har vi då inte…

Det är uppenbart att ursäkterna om en ökad anmälningsbenägenhet inte håller längre för att förklara hur våldtäkter och andra brott ökat lavinartat. Politikerna vet anledningen till att det ser ut som det gör. Nu är det dags att de gör något åt det!

(Den som är intresserad av kvinnors usla situation i Indien kan börja läsa här.)
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se