Tag Arkiv: Anders Johnson

Vi tror på den vanliga människan

Sommaren 1988 berättade samhällsentreprenören Patrik Engellau att han skulle starta en ”gerillarörelse” som skulle arbeta för att medborgarna fick mer makt och lägre skatter. Denna tanke- och handlingssmedja fick namnet …