Vem vill spräcka bubblan?

”Anders Borg anser att de låga räntorna i Sverige är ett experiment som pågår och som världen inte har en aning om vad det innebär. Det går dock att minska riskerna genom att ha mer kapital i bankerna, höja amorteringskravet och sänka ränteavdraget. Enligt Borg har vi ett till två år av tillväxt, sen kommer tillgångsprisbubblan att spricka.” Detta säger han till tidningen Affärsvärlden.Tack Anders Borg för den insikten. Det hade varit klädsamt om du under dina åtta år som finansminister kunde ha adresserat dessa problem. För det är alltid lätt att vara efterklok.

Moderaterna vill dock inte ta till sig sin forne finansministers nyvunna insikter. Frågan om sänkta ränteavdrag är inte på tapeten. Det är ju trots allt de rödgröna som har makten och därmed ansvaret för att förhindra att fastighetsbubblan växer till sig. Men den socialdemokratiska finansministern vill inte heller ta ansvaret för bubblan, utan anser att det är Moderaterna som ska bära skulden.

För ett par veckor sedan berättade hon till SvD att det inte är aktuellt att minska ränteavdragen. Finansinspektionen hade då precis dragit tillbaka sitt förslag om amorteringskrav:
”Varför förändrar FI:s besked er hållning till att se över ränteavdraget?
– Nu är frågan inte aktuell eftersom det största oppositionspartiet inte vill diskutera den.
Att det inte är aktuellt beror alltså på Moderaterna, är det riktigt uppfattat?
– Om Moderaterna inte vill att man ska diskutera frågan så blir den inte aktuell.”

Moderaterna ville under sin regeringstid inte göra något åt bubblan i. Nu har Magdalena Andersson exakt samma problem och vill inte ta några beslut om inte moderaterna tar halva ansvaret och därmed sin del av väljarnas ilska. Bägge partier påstår sig dock vilja fortsätta att ”ta ansvar för Sveriges ekonomi”…
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se