Vad handlar kritiken om?


I förhållande till befolkningens storlek har Sverige haft betydligt fler döda än Danmark och Finland.
De höga dödstalen per capita har orsakat en kritikstorm mot regeringens smittbekämpningsstrategi. Aldrig tidigare har så många virologer, immunologer och epidemiologer fått så mycket spaltutrymme att kritisera regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Kritikerna menar att regeringen borde göra som andra länder i Europa och stänga ner samhället för att få ner dödstalen. Dessutom, menar de, bör regeringen sluta agera enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fatta egna, drastiska nedstängningsbeslut. Regeringen har än så länge, inte hörsammat kritiken. Sverige fortsätter vara ett av de öppnaste länderna i västvärlden.

Sveriges (och övriga Europas) strategi har som bekant gått ut på att försöka skydda sjukvården från kollaps genom att hålla antalet Covid-19-patienter på en nivå som sjukvården kan hantera. Sjukvården har förvisso varit under stor press, men än så länge har sängplatserna på intensivvårdsavdelningarna räckt till.

I nuläget är det oklart om någon endaste patient dött på grund av att vården varit överbelastad. Sverige har, än så länge, lyckats med att trycka ner kurvan och skyddat sjukvården från kollaps. Sveriges höga dödstal må ha många förklaringar, men de som smittades i denna första våg hade antagligen blivit smittade långt innan ett vaccin tas fram. Att skylla dödsfallen på strategin är därför inte hederligt.

Så varför fortsätter kritikerna tjata om nedstängning? Många experter menar att coronasmittan kommer att spridas i vågor. Viruset kan mycket väl återkomma som säsongsinfluensa under många år framöver.

Förhoppningarna om ett vaccin inom kort är inget annat än just förhoppningar. Det finns ingen garanti att ett sådant vaccin tas fram inom 18 månader – eller någonsin. För vi lever ständigt och jämt med olika former av coronavirus och hittills har inget vaccin tagits fram för något av dessa virus. SARS och MERS var coronavirus och det finns än idag inget vaccin mot dessa smittor.

I skrivande stund har de som kritiserar Sveriges strategi inte förklarat varför någon skulle gynnas av att smittas i exempelvis november istället för nu. Hur många 88-åringar tror sig vara bättre rustade att tackla viruset när de fyllt 89?

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv.se