Tidigare kampanjer

Här samlar vi Företagarombudsmannens tidigare krav och kampanjer. Flera av våra kampanjer har fått positivt resultat och regering och riksdag har lyssnat på våra och företagarnas synpunkter.

Miljonuppropet

Miljonuppropet

Miljonuppropet kräver en halvering av arbetsgivaravgiften. Med sänkta arbetsgivaravgifter blir det billigare för företagare att anställa (utan att lönerna sjunker). Företagarombudsmannen har utarbetat ett förslag om halverade arbetsgivaravgifter som ger fler jobb och knappt kostar staten något. Läs mer om Miljonuppropet