Miljonuppropet

Miljonuppropet Logotyp

 Vi kräver halverade arbetsgivaravgifter

för Sveriges företagare!

Idag finns det över en miljon företag i Sverige. Företagarombudsmannen vid Stiftelsen Den Nya Välfärden har sedan 15 år tillbaka mätt allmänhetens och företagares uppfattningar om företagarklimatet i Sverige. Efter den nya regeringens tillträde har företagarklimatet blivit sämre, det anser såväl allmänheten som företagarna. När frågan ställdes till företagarna svarade så många som 39 procent att företagarklimatet är ogynnsamt eller mycket ogynnsamt.

Företagarklimatets utveckling

Företagarklimatets utveckling

Källa: Företagarklimat företagare (SKOP november 2014)

Att det är allvarligt beror inte minst på att det är de mindre företagen som ska åstadkomma den ökade sysselsättning vi vill ha. Om de tappar tron på företagarklimatet kommer de inte att vilja anställa. Nu är det dags att göra något för att förbättra företagarnas situation och förbättra det svenska företagarklimatet!

Miljonuppropet kräver en halvering av arbetsgivaravgiften.
I varje fall på en lönesumma upp till 3 miljoner kronor (motsvarande cirka tio anställda per företag).

Det viktigaste regeringen kan göra är att sänka arbetsgivaravgifterna. Med sänkta arbetsgivaravgifter blir det billigare för företagare att anställa (utan att lönerna sjunker). Företagarombudsmannen har utarbetat ett förslag om halverade arbetsgivaravgifter för upp till tio anställda i varje företag som ger fler jobb och knappt kostar staten något.

145 000 nya jobb!

Vi har ställt frågan till småföretag med upp till tio anställda om de skulle anställa fler personer om arbetsgivaravgiften halverades. 58 procent av de svarade ja. Med tanke på att det idag finns ca 250 000 småföretag med upp till tio anställda, skulle det innebära 145 000 nya jobb.
Samtidigt som vår reform skulle leda till att så många fler jobb skapades skulle den inte innebära några större kostnadsökningar för staten, eftersom förlusten på avgiftssänkningen skulle vägas upp av inbesparade bidrag till arbetslösa. Se hur vi har räknat!

Vinn allmänhetens röster!

Våra undersökningar visar dessutom att två tredjedelar av svenska folket, 69 procent, är villiga att rösta på det parti, som går till val på ett förslag som innebär halverade arbetsgivaravgifter. Det finns med andra ord en stor majoritet för vårt förslag bland såväl allmänheten som företagare i Sverige.

Nu är det dags för regeringen att göra krafttag för att vända den nedåtgående trenden av ett allt sämre företagarklimat. Med vår reform kan företagarklimatet förbättras radikalt utan större kostnader för staten.

Med andra ord, gör slag i saken Löfven – Halvera arbetsgivaravgifterna för Sveriges småföretagare!

Var med du också och stöd oss i vårt arbete!

 

Information

Om arbetsgivaravgifter

En arbetsgivare som anställer en person betalar inte bara lön, utan dessutom, ovanpå lönen, en avgift som motsvarar 31,42 procent av lönen. Det kallas arbetsgivaravgift. Därför är det mycket dyrare att anställa dig än vad du kanske tror.
Vad kostar en anställd? Vad går arbetsgivaravgiften till? Arbetsgivaravgiften är en form av social avgift som din arbetsgivare ska betala för dig.

Arbetsgivaravgiftens sammansättning

Tabell arbetsgivaravgifter 2016

Källa: Skatteverket 2016

Ca en tredjedel av arbetsgivaravgiften utgörs av den allmänna löneavgiften , en ren skatt som saknar koppling till det sociala försäkringssystemet.

Arbetsgivaravgiftens utveckling

 

Arbetsgivaravgiftens utveckling
Källa: Ekonomifakta

1970 låg arbetsgivaravgifterna på 11,90 procent, arbetsgivaravgifterna låg som högst 1990 på grund av den ekonomiska krisen med 38,97 procent. Idag ligger arbetsgivaravgiften på 31,42

 

Om Sveriges företagare

Nedan redovisas hur många företag det finns i Sverige baserat på antalet anställda. Totalt finns det idag över en miljon företagare i Sverige.

Antalet företag i Sverige i storleksordning

 

Antalet anställda

Källa: Skatteverket 2013

 

Räkneexempel – Kostnaden för staten

58 procent av företagen skulle anställa fler visar en SKOP undersökning om arbetsgivaravgifter från juni 2014. Det finns ca 250 000 företag som har mellan 1-9 anställda. Det blir 145 000 nya jobb (om de som vill anställa fler nöjer sig med en ny anställd).Kostnaden för staten

Och hur skulle det gå med statens ekonomi? Först skulle staten förlora på skattesänkningen. Om de 250 000 företagen har fyra medarbetare i snitt och dessa tjänar 300 000 om året kostar halveringen av arbetsgivaravgifterna ungefär 48 miljarder för staten.

Samtidigt slipper staten betala bidrag till de arbetslösa som nu fått jobb. Bidragskostnaden brukar beräknas till 70 procent av en årslön på 300 000 kronor per person. Det blir en besparing på 30 miljarder kronor för staten.

Och de 145 000 arbetslösa har nu fått jobb och betalar skatt och arbetsgivaravgifter, vilket ökar statsintäkterna med omkring 15 miljarder kronor.

Kort sagt, enligt denna förenklade överslagsberäkning skulle många fler jobb skapas utan större förlust för staten. Om man ska ta de svenska företagarna på orden. Förlusten är endast tre miljarder vilket är 0,003 procent av statsbudgeten 2014.

I verkligheten skulle det troligen bli ännu bättre, för reformen skulle få ytterligare välgörande effekter. Till exempel skulle den sannolikt, enligt Den Nya Välfärdens expertutredningar, ge en rejäl skjuts åt nyföretagandet.

 

Mer om våra opinionsundersökningar:

 

2014-06 Hur många skulle företagarna anställa vid en halvering av arbetsgivaravgifterna?

(Vad skulle du och ditt företag göra om arbetsgivaravgifterna halverades upp till en lönesumma om högst 3 miljoner kronor? – Skulle ditt företag anställa fler om arbetsgivaravgiften halverades från 90 tusen till 45 tusen per år och anställd?)

Företagarklimat 2014-11 svenska folket

(Anser du att företagarklimatet för den som själv vill starta och driva småföretag i Sverige idag är… – Har den nuvarande regeringen förbättrat eller försämrat företagarklimatet i Sverige? – Har du ledsnat på politikerna och deras förslag? Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett parti som föreslår halverade arbetsgivaravgifter?)

Företagarklimat 2014-11 företagare

(Anser du att företagarklimatet för den som själv vill starta och driva småföretag i Sverige idag är… – Har den nuvarande regeringen förbättrat eller försämrat företagarklimatet i Sverige? – Har du ledsnat på politikerna och deras förslag?)