Tag Arkiv: Stockholm

Stockholms stad svartlistar leverantörer

 Stockholms stad har vid en upphandling av renhållningstjänster uteslutit leverantörer utan rättslig grund.   Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu skarp kritik mot stadens agerande. Staden har …

Fel taxibolag vann olaglig miljöupphandling

Fel taxibolag vann upphandlingen när Stockholms stad ändrade värderingsmodell under pågående upphandling. Det menar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. I våras genomförde Stockholms stad en upphandling …

Stockholms stad trotsar dom

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Stockholms stad. Länsrätten i Stockholm har i dom konstaterat att Renhållningsnämnden i Stockholms stad felaktigt upphandlat …

Miljözon, ålderszon eller krångelzon

Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund har infört miljözoner för att minska utsläppen av avgaser i innerstäderna. Nu kritiseras bestämmelserna som reglerar zonerna av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya …

Trängselskatten – orättvis och onödigt krånglig

Företagarombudsmannen riktar, ännu en gång, kritik mot trängselskatten. Både vilka fordon som måste betala skatten och hur skatten betalas är föremål för kritik. Små bussar måste betala skatt men inte …

Auktionera ut korvtillstånd

Stockholm stad anser att det förekommer fiffel bland korvstånden i staden och skärper därför kontrollen och höjer avgifterna. Men kommunens agerande kritiseras nu av Företagarombudsmannen som konstaterar att fusk givetvis …

Otydlig myndighetsutövning och svåra regler stoppar företagare

Makarna Ländin drev i över två år företaget Tottes Rökta Fisk. För att Ländins skulle kunna medverka på en marknad under Stockholms stads 750-årsfirande krävdes ett så kallat EU-nummer. Ett …

Kommunförbundet i Stockholm bryter mot lagen

Kommunförbundet Stockholms län har tillsammans med länsarbetsnämnden samt flera kommuner i länet lämnat uppdrag avseende utbildningstjänster till ett statligt bolag utan någon föregående upphandling. Konkurrenskommissionen kritiserar förfarandet och menar att …

Stockholms stads upphandling vilar på oklara referenser

Stockholms stad har upphandlat klottersanering på grundval av en referens som inte kunnat beläggas. En anbudsgivare förlorade uppdraget och riskerar att på oklara grunder få dåligt renommé på marknaden. I …

Stockholms stad gjorde fel vid upphandling

Stockholms stad gav anbudsgivarna för kort tid på sig vid upphandling av konsulttjänster. Därmed bidrog Stockholms stad till att snedvrida konkurrensen, säger Konkurrenskommissionen. Anbudsgivarna gavs bara åttanio arbetsdagar att utarbeta …