Tag Arkiv: kko-2016

Stockholms läns landsting bröt mot lagen vid förlängning av vårdavtal

Stockholms läns landsting kritiseras i en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen för att ha förlängt flera vårdavtal trots att lagliga förlängningsmöjligheter inte längre föreligger.

Säters kommun har beslutat köpa fastighetsförvaltningstjänster i strid mot lag

Säters kommun kritiseras i en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen för att köpa fastighetsförvaltningstjänster på ett sätt som strider mot upphandlingslagen.

Karlstad kommuns stöd till flygbolag snedvrider konkurrensen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen kritiseras Karlstad kommun för att ha lämnat stöd till en reguljär flyglinje på ett sätt som strider mot EU:s statsstödsbestämmelser och även innebär överträdelse av kommunal-lagens förbud mot näringslivsstöd.