Tag Arkiv: kko-2016

Västerås kommun bryter mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Västerås kommun för att köpa turistinformation och marknadsföringstjänster i strid mot upphandlingslagen.

Stockholms läns landstings valfrihetssystem är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Stockholms läns landsting för villkor i ett valfrihetssystem som diskriminerar vårdleverantörer utanför Stockholms län.

Växjö kommuns underhåll av idrottsanläggningar strider mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens¬kommissionen kritiseras Växjö kommun för att på ett olagligt sätt ha direkttilldelat kontrakt om skötsel av kommunens idrottsanläggningar till Öster Arena AB.

Folkhälsomyndighetens upphandling av pandemivaccin strider mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Folkhälsomyndigheten för att ha tecknat garantiavtal om pandemivaccin direkt med två leverantörer, utan ett annonserat upphandlingsförfarande.

Flera landstings köp av läkemedelstjänster bryter mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras flera landsting för att i ett numera avbrutet förfarande upphandla läkemedelstjänster på ett sätt som strider mot lag.

Flera landsting bryter mot lag vid inköp av läkemedelstjänster

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen kritiserar flera landsting för att köpa läkemedelstjänster på ett sätt som strider mot lag.

Lunds kommun ska köpa underhållstjänster för det planerade spårvägsnätet i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Lunds kommun för att ha beslutat köpa drifts- och underhållstjänster direkt från ett delägt företag, utan annonserad upphandling.

Säters kommun har beslutat att köpa marknadsföringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Säters kommun för att köpa tjänster för marknadsföring och turistinformation i strid med upphandlingslagen.

Kollektivavtalskrav vid Vimmerby kommuns upphandlingar är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Vimmerby kommun för att ha beslutat införa bestämmelser om kollektivavtalskrav vid sina offentliga upp­handlingar.

Vänersborgs kommuns stöd till det egna fastighetsbolaget strider mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Vänersborgs kommun för det aktieägartillskott med nio miljoner kronor som kommunen lämnat det helägda Fastighets¬aktiebolaget Vänersborg.