Tag Arkiv: KKO 2013

Borås renhållning har aldrig upphandlats

Borås stad har utan föregående konkurrensutsättning uppdragit utförandet av den kommunala renhållningen direkt till det egna bolaget Borås Energi och Miljö AB.

Otillåten direktupphandling i Uppsala kommun

Uppsala kommun har, sedan augusti 2012, utan upphandling i konkurrens köpt tjänster för bland annat drift och underhåll av sina offentliga belysningsanläggningar för mer än 11 miljoner kronor direkt från Vattenfall. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Det gör att kommunen riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift på upp till 800.000 kronor.

Uppsala kommun genomförde otillåten direktupphandling

Uppsala kommun har utan upphandling i konkurrens köpt tändmoduler till sina offentliga belysningsanläggningar direkt från Vattenfall för ett värde av 1,7 miljoner. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Skövde kommun köper AV-utrustning för miljoner – utan att följa upphandlingslagen

Skövde kommun köper audiovisuell utrustning och liknande produkter för miljonbelopp från ett av kommunen indirekt delägt bolag, Mediapoolen i Väst AB (MIVGAB). Detta kritiseras nu i en utredning av Konkurrenskommissionen, …

Linköpings kommun köper el för miljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Linköpings kommun köper el utan att detta har föregåtts av en upphandling där konkurrerande elhandelsföretag gavs möjlighet att lämna anbud. Kommunens agerande, som strider mot lagen om offentlig upphandling, satte …