Tag Arkiv: KKO 2012

Bara en tredjedel av företagarna tycker att företagarklimatet är gynnsamt

En tredjedel – 36 procent – av Sveriges företagare tycker att företagarklimatet är gynnsamt. En fjärdedel tycker att det är ogynnsamt. Resten svarar varken/eller. Samtidigt anser nästan hälften av företagarna – 45 procent – att Alliansregeringen förbättrat företagarklimatet.