Tag Arkiv: KKO 2011

Mörbylånga i olaglig affär

Mörbylånga kommun har beviljat sitt kommunala bostadsbolag en borgen på 460 miljoner kronor. Borgensåtagandet innebär i praktiken att kommunen gett ett finansiellt stöd som bryter mot EU:s statsstödsregler.  – En kommunal borgen innebär bland annat att …

Landsting vill konkurrera olagligt

Örebro läns landsting har lämnat anbud till staten på att driva en rikstäckande tjänst med service till personer med hörselnedsättning. Detta strider mot en av kommunallagens mest grundläggande principer. – …

Härnösands kommun struntar i lagen

I ett mål rörande otillåtet statsstöd bedyrade Härnösands kommun att en beslutad markaffär varken kunde eller skulle genomföras innan domstolarna slutligen prövat affärens laglighet. På grund av denna utfästelse stoppade …

Örnsköldsvik ute och cyklar vid transportupphandling

Örnsköldsviks kommun bröt vid en upphandling av transporttjänster mot ett antal grundläggande upphandlingsprinciper. Händelsen visar att kommunens kunskaper om offentliga upphandlingar är undermåliga. Domstol har nu klargjort att upphandlingen var …

Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) direktupphandlade tryck­tjänster i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom att universitetet har brutit mot LOU riskerar avtalet att ogiltigförklaras. – Det här avtalet kunde …

Sigtuna i olaglig livsmedelsupphandling

I Sigtuna kommuns senaste livsmedelsupphandling klargjorde kommunen att runt 10 procent av maten skulle upphandlas direkt från lokala producenter. Detta är ett brott mot de mest grundläggande av upphandlingsrättens principer. …

Malmö upphandlar snöröjning olagligt

Trots att snö kommer så gott som varje år väntade Malmö stad till i slutet av september med att ordna en del av vinterns snöröjning. Resultatet blev en olaglig direktupphandling …