Tag Arkiv: KKO 2003

Upphandling av sophämtning för Fältöversten strider mot lag

CentrumKompaniet, som ägs av Stockholms stad, upphandlade sophämtning från köpcentret Fältöversten. När kontraktet skulle tecknas krävde CentrumKompaniet att leverantören skulle installera så kallade komprimatorer med bara sex arbetsdagars varsel. Leverantören …

”Skvalleraktiga” referenser från konkurrenter avgör upphandling?

Vid Tomelilla kommuns upphandling av skötsel av grönytor struntade kommunen i att kontakta de referenter som en anbudsgivare uppgivit. Istället kontaktade kommunen personer som inte haft någon affärsrelation till anbudsgivaren. …

Köpings Kabel TV AB säljer datorer i strid med lag

Kommuner eller kommunala bolag får inte bedriva näringsverksamhet, det vill säga konkurrera med vanliga företag. Detta gör Köpings kommun genom Köpings Kabel TV AB. Bolaget säljer datorer och datasupport, ett …

Krokomsbostäder AB bedriver otillåten hotellverksamhet

Kommuner eller kommunala bolag får inte bedriva näringsverksamhet, det vill säga konkurrera med vanliga företag. Detta gör Krokoms kommun genom Krokomsbostäder AB. Bolaget driver hotellverksamhet utan stöd i vare sig …

Lagbrott av Nyköping att teckna ”reklamavtal” med Ryanair

Nyköpings kommun tecknade under våren ett reklamavtal med Ryanair. 55 miljonerkontraktet klubbades med kort varsel av en extrainkallad kommunstyrelse. Nu riktar Konkurrenskommissionen kritik mot kommunen för att ”reklamavtalet”, som är …

Skogsvårdsstyrelsen köper filmtjänster bryter mot lagen

Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland ska dokumentera EUprojektet ”Skogen vid kusten”. Under våren gjordes därför en upphandling där anbud från flera filmbolag inhämtades. Skogsvårdsstyrelsen hade angivit ett antal kriterier som skulle …

Tomelilla får kritik för upphandling av gräsklippning

Tomelilla och det kommunala fastighetsbolaget Österlenhem AB gick under våren ut med en upphandling av ”skötsel av grönytor”. Uppdragen löpte över flera år och var värda nästan fem miljoner kronor. …

Mora riskerar skadestånd med nya inköpsregler

Mora kommun har förändrat sina inköpsregler. Nu kan kommunala tjänstemän köpa varor för 154 400 kronor och tjänster för 193 000 kronor utan upphandling i konkurrens. Istället tillåts de göra …

Nackas och Värmdös avtal om sopförbränning olagliga

Nacka och Värmdö har tecknat kontrakt på sopförbränning med AB Fortum Värme utan att göra upphandling i konkurrens. Därför fick till exempel företaget som idag sköter sophanteringen aldrig en chans …

Västtrafiks upphandling av taxi dyr och i strid med lagen

Västtrafik AB, det kommunala trafikbolaget i Västra Götaland, gick under hösten 2002 ut med en upphandling av taxitransporter. Företaget slutförde delar av upphandlingen och gick i övriga delar över till …