Tag Arkiv: KKO 2001

Ängelholms sjukhus nonchalerar upphandlingslag

Det av Region Skåne ägda Ängelholms sjukhus AB köper, efter det att bolaget bildats, tjänster från landstinget utan att upphandla tjänsterna på den allmänna marknaden. Detta strider mot lagen om …

Landstinget i Västernorrland samt ett flertal kommuner bör upphandla transporttjänster

Landstinget Västernorrland samt Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner uppdrog till det gemensamt ägda trafikföretaget att utan föregående upphandling utföra tjänster för planering, upphandling och samordna av …

Nybro kommun snedvrider konkurrensen

Nybro kommun har i en upphandling avseende persontransporttjänster antagit ett anbud som var dyrare än lägsta anbud. Dessutom har kommunen tecknat ett avtal som löper under så lång tid (sju …

Länsstyrelsen i Uppsala län felade vid upphandling

När Länsstyrelsen i Uppsala län skulle upphandla tjänster för skogsbrandsbevakning med flyg fanns ett anbud med från ett företag som inte hade erforderligt flygtillstånd och dessutom inte var registrerat för …

CSN snedvrider konkurrensen

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) hänvisar sökande av studiemedel för resor till och från studier på utländsk ort att använda en viss enskild resebyrå. Någon möjlighet att vända sig till en annan …

Länstrafiken i Norrbotten bryter mot lagen

När Länstrafiken i Norrbotten upphandlade transporttjänster utformades förutsättningarna för upphandlingen på ett sådant sätt att den på flera punkter stred mot lagen om offentlig upphandling. I juni 2001 upphandlade Länstrafiken …

Skånekommuner bryter mot upphandlingslagen

Sju kommuner i Skåne har uppdragit åt landstingsägda Skånetrafiken att administrera färdtjänstresor utan föregående upphandling. Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. Eslövs, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Sjöbo, Skurups …

Staten utestänger små städbolag från gigantisk upphandling

Staten har genom Fortifikationsverket upphandlat städtjänster för 36 olika platser runt om i landet. Men upphandlingen har lagts upp på ett sådant sätt att endast ett eller något fåtal rikstäckande …

Jämtlands läns landsting bryter mot lagen för tredje gången i samma ärende

Jämtlands läns landsting har tidigare försökt att sälja Landstingshälsans verksamhet utan upphandling i konkurrens. Första gången var det genom en avknoppning till personalen, som emellertid tackade nej. Andra gången skedde …

Örebro läns landsting snedvrider konkurrensen

Landstinget i Örebro äger tillsammans med en lång rad kommuner Länstrafiken i Örebro AB. Företaget ska nu med hjälp av skattemedel konkurrera med enskilda företag genom att utan begränsning erbjuda …