Tag Arkiv: KKO 2000

Länsarbetsnämnden i Hallands län får inte avsluta upphandling

Länsarbetsnämnden i Hallands län har beslutat att upphandla industriteknisk arbetsmarknadsutbildning. I länsarbetsnämndens anbudsförfrågan specificerades att de för upphandlingen aktuella utbildningarna skulle bedrivas i Halmstad, Falkenberg och Varberg. I praktiken innebar …

Burlövs kommun bryter mot lagen

Burlövs kommun har på ett flertal punkter överträtt de lagar och bestämmelser som bland annat tillkommit för att säkerställa konkurrensen. Den bedömningen gör Konkurrenskommissionen som är en fristående expertgrupp sammankallad …

Jämtlands läns landsting åsidosätter lagen om offentlig upphandling

Jämtlands läns landsting är skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Men vid en avknoppning av företagshälsovårdsförvaltningens verksamhet har landstinget inlett förhandlingar om kommande köp av tjänster av företagshälsovård utan …

Hudiksvalls kommun gjorde en ramavtalsupphandling och antog ej det anbud som var prismässigt lägst

Hudiksvalls kommun gjorde en ramavtalsupphandling av snöröjningstjänster och valde då att anta andra anbud än det som var prismässigt lägst. Förfarandet saknade stöd i förfrågningsunderlaget. Hudiksvalls kommun har brutit mot …

Västerviks kommun bröt mot lagen vid upphandling

Västerviks kommun gjorde en ramavtalsupphandling av färg, tapeter, etc och valde då att anta andra anbud än det som var prismässigt lägst. Förfarandet saknade stöd i förfrågningsunderlaget. Västerviks kommun har …

DalsEds kommun stödde privat näringsidkare i strid med lagen

DalsEds kommun uppförde en kontorsbyggnad för en enskild näringsidkares räkning. Dessutom ändrades det kommunala bostadsbolagets bolagsordning så att bolaget även i framtiden ska kunna bygga och driva kontorsbyggnader. DalsEds kommun …

Bergs kommun stödde enskild näringsidkare i strid mot lagen

Bergs kommun köpte en industrifastighet av en privat näringsidkare för att sedan hyra tillbaka den till honom och beslutade dessutom att uppföra en tillbyggnad på fastigheten för den private näringsidkarens …

Vägverket underkände anbudsgivare, bröt mot lagen

Vägverket Region Stockholm upphandlade byggentreprenadarbeten för en deletapp i Södra länken. Den anbudsgivare som lämnat det lägsta anbudet underkändes på grunder som inte angivits i förfrågningsunderlaget. Senare avbröt Vägverket upphandlingen …

Lilla Edets kommun kringår upphandlingslagen

Lilla Edets kommun kom det av kommunen helägda fastighetsbolaget tillsammans med två privata företag överens om att bygga en lagerhall på mark som ägdes av fastighetsbolaget. Meningen var att lagerhallen …