Tag Arkiv: HSF

HSF-modellen

Den Nya Välfärden presenterar ett nytt sjukvårdssystem. Systemet bygger på tre grundläggande krav: för det första valfrihet och patientmakt, för det andra kvalitet, för det tredje kostnadseffektivitet. Förslaget kallas för …

Uppsala gör rätt med LOV

I en artikel i Upphandling24 rapporteras att Uppsala kommuns äldrenämnd ska ersätta LOU-upphandlingarna av boenden för äldre med lagen om valfrihetssystem. Den Nya Välfärden välkomnar beslutet. Lagen om offentlig upphandling …